Vloerverwarming.

Inleiding;

Als er over een onderwerp nog steeds onduidelijkheden bestaan, dan is het wel over de combinatie van massief parket en vloerverwarming. Misverstanden en vooroordelen uit een gebrek aan kennis hebben er in het verleden voor gezorgd, dat vloerverwarming ongeschikt zou zijn onder een parket of plankenvloer. Was er vroeger reden om met enig wantrouwen naar "oude" systemen te kijken, tegenwoordig is de technologie dusdanig ontwikkeld, dat combinatie met een parketvloer perfect mogelijk is. 

 

Waarom kiezen voor vloerverwarming?

Vloerverwarming kent een sterk stijgende populariteit wat te danken is aan een van de belangrijkste technische eigenschappen van het systeem; vloerverwarming werkt op erg lage keteltemperaturen (ca. 40 graden). Bij conventionele verwarmingssystemen (= radiatoren) bedraagt de temperatuur van het water al snel 75 a 80 graden. Doordat vloerverwarming "stralingswarmte" geeft wordt het lichaam rechtstreeks verwarmd en n iet de omgeving. Met een vloertemperatuur van 26 a 27 graden bereikt men hetzelfde warmtegevoel als in een kamer, waarvan de omgevingstemperatuur wordt opgewarmd met convectie tot 22 graden. Doordat de warmte rechtstreeks op het lichaam straalt wordt het "comfortmoment" bereikt bij een lage temperatuur. Dit levert vaak een besparing op van 20%. Dus vooral vanuit het oogpunt van energiebesparende systemen, heft vloerverwarming zeker toekomst.

 

Temperatuurschommelingen.

In het algemeen kan men stellen dat lage temperaturen ook lage temperatuurschommelingen impliceren. Met gewone radiatoren kan een kamer snel worden verwarmd. De convectiewarmte van radiatoren verspreidt zich immers snel, doordat convectie luchtstroom teweeg brengt. Al te grote temperatuurschommelingen beînvloeden ook de relatieve luchtvochtigheid, wat weer gevolgen heeft voor de werking van de houten vloer. Bij vloerverwarming stookt men vrij constant en zijn er slechts geringe schommelingen in temperatuur. Vloerverwarming geeft zijn warmte ook langzaam af. Moderne systemen zijn vaak "zelf regulerend". Waardoor ze zich automatisch aanpassen aan veranderingen in de omgeving. Het stookgedrag is dus erg belangrijk; hoe constanter, hoe beter. Tegelijkertijd is het noodzakelijk de luchtvochtigheid goed in de gaten te houden. Deze moet tussen de 50 a 60% RV zijn.

 

Optimale warmte benutting.

Hout staat bekend als een uitstekende thermische isolator. Een veel gestelde vraag aan de kant van sceptici is dan ook; "houdt de parketvloer niet veel warmte tegen?", moderne vloerverwarmingssystemen worden op de eerste plaats voorzien van een isolatie naar onder toe, zodat de warmte niet weg kan vloeien. Daarnaast zorgen de meeste "droge" systemen voor een uitstekende en gelijkmatige warmtespreiding. Het is inderdaad een feit dat de vloer iets trager opwarmt, hout is tenslotte een isolator. Tegelijkertijd houdt het hout de warmte langer vast, waardoor sneller kan worden uitgeschakeld terwijl de vloer nog steeds warmte afgeeft.

 

Droge vloerverwarming.

Het verschil tussen natte en droge vloerverwarmingssystemen zit in de opbouw van het systeem; bij natte systemen liggen de waterbuizen rechtstreeks in de zandcement dekvloer terwijl bij droge systemen de buizen in een voorgevormde plaat van polystyreem schuim komen te liggen, die tegelijkertijd het leg patroon bevat en zorgt voor een goede isolatie. Op het polystyreem schuim is een laag aluminium aangebracht, die zorgt voor een perfecte warmtespreiding. De verwarmingsbuizen worden afgedekt met een afwerkvloer, bijvoorbeeld fermacell platen. De droge systemen zijn weliswaar een stuk duurder, maar het rendement van de isolatie is hoger. 

 

Hoofd of bijverwarming.

Vloerverwarming kan als hoofd of als bijverwarming worden toegepast. Is de vloerverwarming als hoofdverwarming bedoeld, dan worden er meer strekkende meters verwarmingsbuizen in de vloer aangebracht, dan bij bijverwarming. De voorkeur gaat uit naar vloerverwarming al bijverwarming, waarbij radiatoren of convectoren worden gebruikt als piekverwarming. Vloerverwarming kan enkel gebruikt worden als hoofdverwarming in goed geîsoleerde gebouwen. Elektrische vloerverwarming is in principe niet geschikt in combinatie met een parketvloer. Vloerverwarming op basis van warm water, zorgt voor een uitstekende warmte opname en afgifte. 

 

Meerlagig parket of massief?

Als we kijken naar welke systemen het meest geschikt zijn voor plaatsing op vloerverwarming, dan hebben meerlagige systemen de voorkeur boven massief parket. Doordat dit parket uit speciaal samengestelde lagen is opgebouwd, is het dimensionaal stabieler dan massief parket. Meerlagige systemen zijn oa. lamelparket, 2 laags prefab tapis en tapis parket. Verlijmde systemen hebben de voorkeur boven de "zwevend" geplaatste systemen. Hierbij is de warmteweerstand beperkt doordat luchtlagen vermeden worden en de totale dikte van vloerbedekking beperkt blijft. Ook in het gebruik van de verschillende ondervloeren is veel onderscheid als het gaat om de warmte geleidingsweerstand RC. Deze dient zo laag mogelijk te zijn en mag de 0.17 m²/kw niet overschrijden. (DIN 52612).

 

Conclusie.

Hout en vloerverwarming gaan perfect samen, mits we een aantal regels goed in de gaten houden. De voorkeur gaat uit naar vloerverwarming als bijverwarming, maar is geen must. Ook vloerverwarming als hoofdverwarming, kan met een parketvloer worden afgewerkt. Als u onderstaand protocol op de juiste wijze uitvoert en zich houdt aan deze adviezen, zal het risico op "werken" van de vloer of het ontstaan van klachten nihil zijn. U krijgt op de door ons geînstalleerde vloer dezelfde garantie als op vloeren die niet op vloerverwarming zijn geplaatst. Dit laatste is een "warm" en zeker gevoel.